A díj névadója

 Preyer Hugo, a díj névadója

Preyer Hugo régi művészetkedvelő budapesti polgári családból származott. Ősei időnként fontos szerepet játszottak a XIX. századi budapesti közéletben, a főváros civil szerveződéseiben. Ügyvéd nagyapja például egyik vezető tagja volt a Magyar Iparművészeti Egyesületnek.

Korán kezdett foglalkozni az irodalommal, már 1947-ben, 13 éves korában díszoklevelet kapott az Élet és Tudomány szerkesztőségétől tudományos-fantasztikus írásaiért.

A szerzőnek a fantasztikumhoz való vonzódása gyakorlatilag végigvonult egész kalandos életpályáján. Minden lehetőt és majdnem lehetetlent megpróbált: volt kocsikísérő a Nagyvásártelepen, sztahanovista esztergályos a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművekben, bűnügyi nyomozótiszt a Budapesti Rendőr Főkapitányságon, majd sziklamászó és barlangkutató. Tanult kriminalisztikát és buddhológiát, pszichológiát és biológiát, valamint évekig dolgozott a híres „Aranyketrec” nevű elmekórházban. Közben – szinte mellékesen – elvégezte a filozófia-etika szakot is, de valószínűleg mindez csak tanulmányi kirándulás volt számára, hogy szerteágazó tapasztalatait később az írásaiban felhasználhassa.

Science-fiction írásaiban a modernebb irányzatok felé vonzódott; novellái, elbeszélései és regényei inkább filozofikusak, pszichologizálók. A jövő – ma még nem létező – tudományaival birkózott, mint például az álomkutatás, sorskutatás, jövőkutatás, amely témák iránt külföldön is élénken érdeklődtek.

Megalakulása óta főtitkára volt a Vega magyar sci-fi egyesületnek, szerkesztette az egyesület kiadványait, és azon fáradozott, hogy a magyar sci-finek külföldön is méltó elismerést szerezzen. A tudományos fantasztikumon kívül gyakran írt esszéket, tanulmányokat és rendhagyó riportokat lapok és folyóiratok számára.

A Vega Egyesület titkára, Preyer Hugo, több fiatal íróval levelező kapcsolatban állt, novelláik kíméletlen kritikusa és egyben támogatója volt.

San Marinoban az 1989-es Euroconon regény kategóriában megkapta a Sci-Fi Europa-díjat.

Az utolsó HungaroCon találkozóján Bódi Ildikóval

Hugo, 1991-ben felkérte Bódi Ildikót, az egyesületté alakult Balassi Bálint Asztaltársaság vezetőjét, hogy szervezze meg a HungaroCont. A rendezvényt megszervezték, még a következő évben is, ám az 1993. évi találkozót Preyer Hugo már nem érhette meg. Halálával pótolhatatlan veszteség érte az amatőr sci-fi alkotók táborát. A Vega, a Szíriusz Fantasztikus Kalandregény Újság, az Orion 13, majd az Orion sci-fi lapok után megszűnt az Android Sci-Fi és Fantasy Magazin is.

A HungaroConok 1980-tól tartó története során Preyer Hugonak köszönhetően minden évben meghirdetésre került a novella- és a képzőművészeti pályázat. E hagyományt a Balassi Bálint Asztaltársaság vitte tovább, majd az 1997-ben a megalakuló Avana Egyesület a sci-fi novellaíró pályázatot Bódi Ildikó javaslatára „Preyer Hugo emlékére” ajánlotta, így állítva emléket az amatőr alkotók támogatását szívügyeként kezelő kiváló írónak.

 

Regényei:

 

 


Forrás: Preyer Hugo – Wikipédia