Novellapályázat Preyer Hugo emlékére – 2017

Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet új, sci-fi novellák megírására.

 

A pályázaton minden olyan alkotó részt vehet, akinek még nem jelent meg önálló kötete.
( –A magánkiadás nem kizáró tényező.)

 

A pályázat nem jeligés!

 

Egy pályázó maximum két művel pályázhat.
A novellák terjedelme szóközökkel együtt nem haladhatja meg a 40.000 karaktert, és nem lehet kevesebb 2500 karakternél.
A műveket Word. doc., vagy Word docx formátumban, ( –12 pontos betűmérettel, normál sorközzel, fejléc és oldalszámozás nélkül –) e-mailben kell benyújtani. A csatolt dokumentumok címében szerepelnie kell a szerző nevének, a mű címének.
A terjedelmi határok és formai követelmények be nem tartása a pályázatból való kizárást vonja maga után.

 

Beküldési határidő: 2017. május 30.

 

Az e-mail-eket a következő címre várjuk:
preyer@avana.hu

 

Az e-mail-ben kérjük megadni :
– a szerző nevét, ( – ha van, akkor az írói nevét is)– a szerző levelezési címét,– telefonszámát,
– és e-mail címét.

Az eredményhirdetésre, és a díjak átadására a HungaroCon országos sci-fi találkozón kerül sor.
A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenjen az Avana Egyesület nyomtatott kiadványában, az Új Galaxisban, vagy online a preyer.avana.hu oldalon.
Továbbá vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshová nem nyújtja be, illetve Interneten sem jelenteti meg.