Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet új, sci-fi novellák megírására.

A pályázaton minden olyan alkotó részt vehet, akinek még nem jelent meg önálló kötete. (A magánkiadás nem kizáró tényező.)

A pályázat a 2022. évtől kezdve jeligés!

Egy pályázó maximum két science-fiction művel pályázhat.

A novellák terjedelme szóközökkel együtt nem haladhatja meg a 40.000 karaktert, és nem lehet kevesebb 2500 karakternél.

Fan fiction* írásokat, regényrészleteket, verseket, forgatókönyveket, vallásos és más ideológiai kiáltványokat, tudományos esszéket, tagolatlan szövegmasszákat nem várunk.

 

Formai követelmények:

  • .rtf, .odt, .doc, vagy .docx formátum
  • Times New Roman, 12 pontos betűméret
  • normál sorköz
  • sorkizárt elrendezés
  • a párbeszédeket gondolatjellel kell jelölni (a listajeles forma kizáró ok!)
  • beszúrt grafikákat és fotókat nem tartalmazhat

A terjedelmi határok és formai követelmények be nem tartása a pályázatból való kizárást vonja maga után. A beküldéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy saját, eredeti novellát küld be.

 

A novellákat e-mailben kell benyújtani a preyer@avana.hu címre.

A csatolt dokumentumok címében szerepelnie kell a jeligének és a mű címének. A szerző nevét és elérhetőségét (cím, telefonszám) csak az e-mail szövegébe kérjük feltüntetni!

A szerző neve nem jut el a zsűrihez, azt csak a beérkező művek feldolgozásával foglalkozó kapcsolattartó kezeli a novellák elbírálásának befejezéséig.

 

Beküldési határidő: 2022. április 30.

(Figyelem! A korábbi években május 30. volt a beküldési határidő)

 

Az első helyezett 15.000.- ft,

a második helyezett 10.000.- ft,

a harmadik helyezett pedig 5.000.- ft pénzjutalomban részesül.

 

Az eredményhirdetésre, és a díjak átadására a HungaroCon országos sci-fi találkozón kerül sor. A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenjen az Avana Egyesület online felületein, illetve az első három helyezett megjelenhet a Galaktika Magazinban. Továbbá a szerző vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshová nem nyújtja be, illetve interneten sem jelenteti meg.

 

A zsűri tagjai:

Csák Tamás,

Juhász Roland (R. J. Hendon),

Vásárhelyi Lajos.

Kapcsolattartó:

Lévai Szebasztián

 

A pályázatról bővebben a preyer@avana.hu címen lehet tájékozódni.

 

*Fan fiction: valamely rendkívül nagy népszerűségnek örvendő műalkotás rajongók általi „továbbírását” jelenti. Ezekben a művekben hol magát a történetet folytatják, hol csupán az eredeti történet szereplőit mozgatják, az eredeti cselekménytől adott esetben homlokegyenest eltérő történetvezetéssel.