Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet új, sci-fi novellák megírására.

(Fan fiction* írásokat, regényrészleteket, verseket, forgatókönyveket, vallásos és más ideológiai  kiáltványokat, tudományos esszéket, tagolatlan szövegmasszákat nem várunk.)

A pályázaton minden olyan alkotó részt vehet, akinek még nem jelent meg önálló kötete. (A magánkiadás nem kizáró tényező.)

A pályázat nem jeligés!

Egy pályázó maximum két művel pályázhat.

A novellák terjedelme szóközökkel együtt nem haladhatja meg a 40.000 karaktert, és nem lehet kevesebb 2500 karakternél.

A műveket Word. doc., vagy Word docx  formátumban, 12 pontos betűmérettel, normál sorközzel (beszúrt grafikák és fotók, fejléc, élőláb és oldalszámozás nélkül) e-mailben kell benyújtani.

A csatolt dokumentumok címében szerepelnie kell a szerző nevének és a mű címének.

Az e-mail-ben kérjük megadni:

  • a szerző nevét, ( – ha van, akkor az írói nevét is)
  • a szerző levelezési címét,
  • telefonszámát,
  • e-mail címét.

 

A terjedelmi határok és formai követelmények be nem tartása a pályázatból való kizárást vonja maga után. 

 

Beküldési határidő: 2021. május 30.

Az e-mail-eket a következő címre várjuk:

preyer@avana.hu

 

Az első helyezett 15.000.- ft,

a második helyezett 10.000.- ft,

a harmadik helyezett pedig 5.000.- ft pénzjutalomban részesül.

 

Az eredményhirdetésre, és a díjak átadására a HungaroCon országos sci-fi találkozón kerül sor.

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenjen az Avana Egyesület nyomtatott, vagy online kiadványaiban, továbbá vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshová nem nyújtja be, illetve Interneten sem jelenteti meg.

 

A zsűri tagjai:

Kósa Katalin,

Csák Tamás,

Juhász Roland (R. J. Hendon),

Vásárhelyi Lajos.

 

A pályázatról bővebben a preyer@avana.hu címen lehet tájékozódni.

 


*Fan fiction: valamely rendkívül nagy népszerűségnek örvendő műalkotás rajongók általi „továbbírását” jelenti. Ezekben a művekben hol magát a történetet folytatják, hol csupán az eredeti történet szereplőit mozgatják, az eredeti cselekménytől adott esetben homlokegyenest eltérő történetvezetéssel.